Kiedy formować i przycinać drzewka?

Drzewkom posadzonym jesienią lub w marcu należy skrócić przewodnik i pędy boczne, żeby zachować równowagę między uszkodzonym przy sadzeniu systemem korzeniowym, a częścią naziemną. Jeśli sadziliśmy jednoroczne nierozgałęzione okulanty, to wszystkie przycinamy na wysokości 50 – 60 cm lub nieco wyżej. Pierwsze piętro konarów wytworzy się 20 cm poniżej miejsca przycięcia. Jeśli chcemy uzyskać drzewko o pniu o wysokości około 60 cm, to okulant przecinamy na wysokości 80 cm. Jeśli posadziliśmy drzewko dwuletnie z 5 – 7 pędami bocznymi

 

JAK PRZYCINAMY DRZEWKA JEDNOROCZNE?

Jeżeli drzewko zostało posadzone jesienią , to pierwszego cięcia dokonujemy na wiosnę zanim rozwiną się pączki. Sposób cięcia uzależniony jest od rodzaju korony drzewa. Na cięcie drzewek wybieramy dni bezwietrzne. Do tego zabiegu przygotowujemy odpowiednie narzędzia, jakimi są ostre sekatory lub piłki. Nie wolno dokonywać cięcia siekierą. Pędy przycinamy nad oczkiem, aby na wiosnę mogły rozwinąć się nowe. Drzewka należy przycinać bardzo ostrożnie, żeby nie powstały żadne rany w okolicach przycięć. Nierozgałęzione roczne drzewka przycinamy na wysokości 50 – 60 cm lub nieco wyżej, ponieważ pierwsze piętro konarów wytworzy się mniej więcej 20 cm poniżej miejsca przecięcia.

JAK PRZYCINAMY DRZEWKA STARSZE?

W drugim roku po posadzeniu, jeśli formujemy koronę prawie naturalną drzewa tniemy bardzo delikatnie, usuwamy jedynie pędy wrastające do środka korony, położone zbyt blisko siebie, chore, suche i nadłamane. Jeśli pozostałe pędy rosną pod zbyt ostrym kątem, staramy się im nadać właściwy kąt i kierunek wzrostu przez przyginanie i przywiązywanie sznurkiem do pnia lub umieszczanie rozpórek. W trzecim roku po posadzeniu przeznacza się na konary następne pędy, a usuwa gałązki krzyżujące się, nadłamane i martwe. Jeśli drzewa rozgałęziają się słabo, to co roku skracamy o 1/3 długości przewodniki i dwie najwyżej rosnące gałązki przeznaczone na konary.

CO TO JEST FORMOWANIE KORON?

Drzewo posadzone i zostawione samemu sobie będzie rosnąc na wysokość i tworzyć zbyt duże ilości liści i gałęzi, co na pewno nie przyczyni się do dobrego owocowania. Właściwe formowanie koron zaczynamy dopiero od drugiego roku po posadzeniu. Polega ono na usuwaniu zbyt dużej ilości pędów oraz skracaniu pozostałych. Koronom jabłoni i grusz najlepiej nadać formę zbliżoną do naturalnej. U czereśni formujemy koronę luźno piętrową, u śliw, wiśni i moreli prawie naturalną na bardzo niskim pniu. Drzewa z wadliwie uformowanymi koronami słabo rosną i owocują, są podatne na choroby i złamania.