JAK WYHODOWAĆ PIĘKNY TRAWNIK W OGRODZIE?

Przed zasianiem trawnika konieczne jest należyte przygotowanie gleby. Dwa tygodnie przed terminem zasiewu na przeznaczonym na trawnik miejscu rozrzuca się kompost torfowy lub obornik i przekopuje ziemię na głębokość 20 – 25 centymetrów. Jednocześnie wybiera się perz i inne chwasty wieloletnie oraz kamienie, szkło itp. Następnie powierzchnie wyrównuje się grabiami. Trawniki zakłada się w dwóch terminach – na wiosnę w kwietniu lub na początku maja oraz w lecie, w lipcu lub w sierpniu. Na i metr kwadratowy wysiewa się od 25 – 40 g nasion. W celu równomiernego rozrzucenia nasion na całej powierzchni, połowę ich wysiewa się, idąc wzdłuż poletka, a drugą połowę, idąc w poprzek. Nasiona pokrywa się warstwą ziemi od 0,5 – 1,0 centymetra. Ziemię należy wygładzić za pomocą grabi, a następnie ubić. W sklepach można kupić gotowe mieszanki trawnikowe. Można również obsiać trawnik nasionami jednego gatunku, na przykład życicą trwałą. Trawnik taki bardzo szybko i bujnie rośnie przez dwa lata, w trzecim roku jednak zaczyna zanikać. Do podstawowych zabiegów przy pielęgnowaniu trawników należą strzyżenie, podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, odnawianie i wałowanie.

 

DLACZEGO KOSZENIE I PODLEWANIE TRAWNIKA JEST WAŻNE?

Koszenie ma na celu zapewnienie rozkrzewiania się traw. Pierwsze koszenie wiosenne trawnika przeprowadza się na początku kwietnia, gdy trawa osiągnie wysokość około 4 centymetrów. Przeciętnie w ciągu roku, trawę kosi się do wysokości około 4 centymetrów, od 10 do 15 razy. Ostatni raz powinno się kosić trawnik w październiku. Po każdym skoszeniu, gdy trawa nieco przywiędnie, trzeba ją zgrabić, a trawnik podlać. Podlewanie musi być obfite, aby woda przesiąkła do korzeni. W czasie suszy, trawnik należy podlewać częściej, zwłaszcza na lżejszych glebach. Do koszenia trawników używa się kosiarek elektrycznych, ciągnikowych oraz kos żyłkowych.

CZY KONIECZNE JEST ODCHWASZCZANIE, NAWOŻENIE I ODNAWIANIE?

Odchwaszczanie trawnika powinno być przeprowadzane systematycznie. Chwasty jednoroczne niszczy się przy częstym koszeniu trawnika, a chwasty trwałe trzeba usuwać wraz z korzeniami za pomocą tępego noża. Po skoszeniu i podlaniu trawnika, koniecznie trzeba go nawozić. Wpłynie to dodatnio na wzrost trawy. Nawożenie powinno się powtarzać 3 razy w ciągu roku – pierwszy raz w końcu kwietnia, a następnie dwa razy w odstępach 6- tygodniowych. Do konewki wody należy dodać 20 – 30 g saletry. Wczesną wiosną lub późna jesienią zalecane jest rozłożenie , rozrzucenie kompostu lub obornika. Niekiedy istnieje konieczność uzupełnienia trawnika w miejscach, gdzie go brakuje lub jest rzadki. Na wiosnę lub jesienią można w tych miejscach dokonać dosiewu. Przed obsianiem pustych miejsc, trawnik trzeba nawieźć nawozami mineralnymi, spulchnić i wyrównać grabiami. Ważną czynnością jest wałowanie. Powinno być wykonywane w pierwszym roku istnienia trawnika co 6-8 tygodni, dość ciężkim wałem. Starszy trawnik powinno się wałować rzadziej, raz w roku na wiosnę, kiedy ziemia obeschnie i do tego celu używa się lżejszego walca. Trawnik powinien być wałowany wolno i równomiernie.

 

 

Frazy odsyłające:

  • jak wychodować trawnik