JAK PRZYGOTOWAĆ OGRÓD POD ROŚLINY SADOWNICZE?

Teren w ogrodzie przeznaczony pod uprawę roślin sadowniczych nie może być nisko położony oraz narażony na zalewanie przez wodę. Rośliny sadownicze wymagają dobrze uprawionej, odchwaszczonej i nawiezionej gleby o poziomie wody gruntowej nie wyższym niż: dla jabłoni 150 cm, dla grusz i czereśni, orzechów włoskich 200 cm, dla śliw i krzewów owocowych 100 cm. Jeśli istnieje konieczność odprowadzenia wody, to ogród należy odwodnić albo systemem rowów otwartych, albo drenami. W celu sprawdzenia przydatności gleby pod uprawę drzew i krzewów owocowych, należy w marcu wykopać odkrywkę. Pozwoli ona na stwierdzenie wysokości poziomu wody gruntowej. W kwietniu lub w maju należy dokonać oceny gleby. Ogród pod rośliny sadownicze przygotowuje się w marcu. Należy starannie przekopać glebę, usunąć części podziemne chwastów wieloletnich, głównie perzu. Przed kopaniem rozrzuca się obornik lub wysiewa nawozy fosforowe i potasowe. Sadząc pojedyncze drzewa lub krzewy nawozy dodaje się do wykopanych dołków.

JAK SADZIĆ DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE ?

Na glebie nawiezionej, uprawionej, wyrównanej i odleżałej przystępujemy do wytyczenia miejsc, w których mają rosnąć drzewa i krzewy owocowe. W ogrodzie o kształcie prostokąta lub kwadratu należy wytyczyć rzędy równoległe do jednego z boków ogrodzenia. Najczęściej nadaje się rzędom kierunek północ – południe, co zapewnia najlepsze oświetlenie podczas całego lata. Rozstaw roślin sadowniczych w ogrodzie zależy od gatunku, odmiany, rodzaju gleby i wielkości ogrodu. W ogrodach przydomowych należy sadzić drzewka szczepione na podkładach półkarłowych i karłowych. Zalecane są następujące odległości: grusze, śliwy, morele- co 4 metry w rzędzie, a 5 metrów rząd od rzędu; jabłonie na podkładach półkarłowych, wiśnie, śliwy węgierki i brzoskwinie, co 3 metry w rzędzie, a szerokość międzyrzędzi 4 metry; jabłonie na podkładach karłowych oraz grusze na pigwie – 2 metry w rzędzie i 3 metry odległość miedzy rzędami. Krzewy jagodowe sadzimy w następujących odległościach: porzeczki czerwone i białe – w rzędzie co 1, 5 m , miedzy rzędami 2 m; porzeczki czarne – w rzędzie 1,5 m., miedzy rzędami 2, 5 m.; maliny – w rzędzie 0,5 m., miedzy rzędami 1, 2 m.; agrest – w rzędzie 1,5 m, między rzędami 1, 5 m.

JAK SADZIMY DRZEWKA?

Aby umieścić drzewko w wyznaczonym dla niego miejscu, należy posłużyć się deską sadowniczą. Jej długość wynosi 1,5 m, ma ona nacięcia w środku i po obydwu końcach. Środkowym nacięciem przystawiamy deskę do palika, a w nacięciach końcowych wbijamy małe patyki. Następnie deskę i patyki usuwamy i kopiemy dołek. Szerokość i głębokość dołka 30- 50 cm . Dołki pod krzewy mają mieć średnicę 30 cm i głębokość około 25 cm . Na dnie dołka robimy kopczyk z ziemi próchniczej, na nim rozkładamy korzenie drzewka , przykładamy deskę sadowniczą nacięciami za wbite kołeczki i umieszczamy drzewko tak, aby pień znalazł się w środkowym nacięciu. Korzenie drzewka przysypujemy ziemią próchniczą , a następnie wypełniamy dołek ziemią z głębszych warstw.