Co należy wiedzieć o grzybieniach?

Grzybienie to jedne z najpiękniejszych wodnych bylin porastających w naturze jeziora, zatoki i wolno płynące rzeki. Dawniej ich kłącza służyły za pokarm, ale są to rośliny również lecznicze i jednocześnie trujące. Znanych jest kilkadziesiąt ich gatunków, większość występuje w strefie podzwrotnikowej. Na naszych wodach można spotkać grzybienia białego i grzybienia północnego. Oba gatunki dziko rosnące są pod ochroną. Dla celów hodowlanych najczęściej wybiera się jednak odmiany mieszańcowe, efektowniejsze, o różnych kolorach kwiatów liści, terminie kwitnienia i często pachnące.

 

Jakie wymagania mają grzybienie?

Do prawidłowego wzrostu i kwitnienia wymagają stojącej wody, ciepłego, słonecznego i osłoniętego od wiatru miejsca. W miejsca półcieniste najbardziej nadają się odmiany kwitnące na biało grzybienia bulwiastego i białego oraz niektóre odmiany mieszańcowe – Hermine, Mayla czy Marliacea Rosea. Należy pamiętać tez o tym, że każda z odmian ma własne wymagania co do głębokości sadzenia i wielkości zbiornika. Jedne odmiany rosną silnie i ekspansywnie, inne zaś są karłowe.

 

Jak i gdzie sadzimy grzybienie?

Sposób zależy od wielkości zbiornika i jego głębokości. W dużych można sadzić rośliny bezpośrednio do podłoża, najlepiej gliniastego, z domieszką żyznego kompostu, nawozu sztucznego lub obornika. W małych oczkach grzybienie umieszczamy w koszach lub pojemnikach z otworami, aby przerastające przez otwory korzenie mogły pobierać składniki pokarmowe z wody i podłoża w stawie, dodatkowo wykładamy je lnianymi workami aby zapobiec wymywaniu ziemi z kosza oraz zapewnić korzeniom dostęp tlenu. Im większy kosz i im żyźniejsze podłoże tym większe i bardziej wybarwione będą kwiaty. Podłoże w koszach lub pojemnikach również powinno być gliniaste z domieszką kompostu, obornika lub ziemi ogrodowej, dodatkowo można dociążyć pojemniki i kosze kamieniami lub żwirem tak aby korzenie roślin nie wypływały na powierzchnię. Początkowo kosze lub pojemniki z roślinami ustawiamy w płytszej wodzie i dopiero kiedy rosnące liście sięgną powierzchni przestawiamy je głębiej na właściwe miejsca.

 

Jak dbać o grzybienie?

Jak każda niemal roślina również grzybień wymaga nawożenia. Przeprowadzamy je na początku lata. Usuwamy przekwitnięte kwiaty i żółknące liście uważając jednak by nie wyrwać całej rośliny. Jeśli roślina ma za ciasno w pojemniku, zmieniamy go na większy.

Starsze grzybienie czasem wymagają odmłodzenia. Widać to po zmniejszonej ilości kwiatów mimo pełnej pielęgnacji. Dzielimy wtedy kłącze na mniejsze kawałki, każdy powinien mieć dobrze wykształcone korzenie i zawiązki pąków i liści. Rany po cięciu zasypujemy węglem drzewnym, aby zapobiec infekcji i od nowa sadzimy w nowe, żyzne podłoże.

Odmiany zimujące zostawiamy w stawie na zimę, te bardziej wrażliwe lub rosnące w małych i płytkich zbiornikach jesienią wykopujemy i przetrzymujemy w pomieszczeniu o dodatnich temperaturach. Przydaje się tu sadzenie w koszach, gdyż przy wyciąganiu roślin z wody unikamy uszkodzeń korzeni. Wiosną sadzimy wg wcześniej opisanej metody.